top of page

Het knettert in mijn brein.

woman-listening-to-colleague-2023-11-27-05-01-20-utc_edited.jpg

AUTISME EN HOOGBEGAAFDHEID IN DE WERKSFEER

Werknemers met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) kunnen in het beste geval terecht bij werkgevers die zich daar specifiek op hebben georganiseerd. Maar in de meeste gevallen is dat niet het geval. Toch schreeuwt de arbeidsmarkt om personeel en zijn werknemers met autisme net heel betrouwbaar. Maar ook: ze vereisen een benadering die wat buiten de competenties en aanpak van de doorsnee leidinggevende liggen.

Onze begeleiding (sessie van een halve dag) is erop gericht om leidinggevenden en collega’s inzicht te geven in wat ASS is en die speciale belevingswereld te schetsen. Een leidinggevende die geschoold is in de juiste aanpak zal zijn medewerker met autisme op een betere manier kunnen laten renderen. Een greep uit de voorbeelden:

 

  • Een prima werknemer zondert zich af van de collega’s

  • Omgaan met feedback gaat moeilijk

  • De medewerker heeft veel kwaliteiten maar maakt ook veel kleine foutjes

  • Heeft moeite met sociale contacten

 

Eens deze basis is gelegd kunnen we met de leidinggevende in een 1 op 1 sessie van een uur aan de slag. Ook bestaat de mogelijkheid om de medewerker zelf bij die sessie te betrekken.

 

Hoogbegaafde mensen hebben het in de werksituatie niet gemakkelijk: ze zijn sneller, hun brein knettert, ze vervelen zich snel, …

 

Je zal maar de (niet-hoogbegaafde) leidinggevende van zo iemand zijn. Een hoogbegaafde persoon is zeer intelligent, maar:

  • het halen van deadlines is moeilijk

  • heeft veel kritiek

  • werken in teamverband is een uitdaging

Voor omgaan met hoogbegaafd personeel gebruiken we een gelijkaardige aanpak. Eerst ruimen we in een sessie van een halve dag de clichés en misverstanden uit de baan en stellen we heel helder wat hoogbegaafdheid is.

Daarna werken we individueel aan een analyse van de samenwerkingsmogelijkheden met de hoogbegaafde in kwestie (1 uur).

 

Beide onderwerpen worden door Kris gedoceerd aan de Karel de Grote-hogeschool. In haar praktijk ziet ze talloze cliënten met ASS en hoogbegaafdheid.

bottom of page